Seni Visual adalah satu bentuk seni yang menumpukan kepada hasil pencipta yang berbentuk visual seperti lukisan, fotografi, grafik dan film. Kebanyakan disiplin kesenian seperti seni persembahan, bahasa dan juga masakan. Melibatkan aspek seni visual dan lainya. Jadi definisi seni tidak terhad. Visual seni merupakan suatu hasil/ciptaan yang dinampak melalui penglihatan mata.

Hasil/karya itu adalah bersumberkan daya fikiran dan kesenian yang mutlak dalam minda seseorang dan seterusnya di terjemahkan kepada objek yang nyata serta boleh dilihat seperti gambar, arca, model dan sebagainya. Seni merupakan istilah yang sukar di takrifkan memandangkan perkataan ini boleh di gunakan mengikut bidang masing-masing dengan makna yang lain.

Dalam istilah bahasa, seni bermaksud halus, cantik dan teknik.  Ada yang menterjemahkan seni sesuatu yang cantik, indah, baik, dan cerdik yang boleh ditangap melalui pancaindera seperti mata dan telinga. Boleh di katakan seni merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Dalam era modern ini, harus bisa kreatif. Seni ilmu terhasil.

Seni juga boleh dipandang dari segi nilainya. Sesuatu yang tidak boleh di nilai dalam sebutan harga, walaupun masih ada yang menjualkanya pada harga yang melambung tinggi. Nilai kesenian itu terus di turunkan kepada generasi yang lain di mana ia menjadi satu sejarah atau pantulan yang mengisahkan tentang masa silam.

Mengikuti Dr. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006), asas pendidikan di rujuk sebagai “3R” ia itu membaca, menulis dan mengira. Penggunaan huruf, “R” adalah satu perkataan yang sesuai di gunakan dalam bahasa inggris tetapi mungkin tidak dalam bahasa Melayu, Seni perlu di jadikan “R” keempat atau literasi asas karena Seni dalam pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

 

Baca Juga: Pentingnya Pendidikan Moral Sejak Dini.

Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini Seni Visual, Seni Musik, dan Seni Pergerakan. Antara peranan-peranan Seni dalam pendidikan berikut:

a. Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih asik
Pengajaran yang di laksanakan dengan menggabungjalin berbagai unsur seni dan berbeda dari pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih paham. Selain itu, murid akan berasa lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk .

b. Memupuk nilai kerjasama
Secara semula jadi, kebanyakan aktivitas Seni dalam pendidikan tidak dapat mengelakkan murid dari pada terlibat dalam kegiatan yang beransur kerjasama. Aktivitas berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama.

c. Memenuhi keperluan sosial yang asas

Apabila semua murid berpeluang menyertai aktivias yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka, maka akan terbentuk satu situasi yang ideal yang dapat memenuhi kedua sosial yaitu kemilikan dan keinginan di terima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang.